Terug naar overzicht

Organisator Open Monumentendag

Het Cultuurhistorisch Centrum Oldambt (CHC Oldambt) zoekt vrijwilligers die het team komen versterken.


Het CHC verzamelt, onderzoekt en beheert de verhalen van de gemeente Oldambt en brengt dit onder de aandacht bij het publiek. Dit doet zij middels de website, het organiseren van tentoonstellingen, lezingen, evenementen, nieuwsbrieven en haakt aan bij de actuele gebeurtenissen en projecten in Oldambt en de provincie.


De organisatie bestaat uit een directeur en momenteel vier vrijwilligers die dit realiseren. Ter versterking van ons team vragen wij vrijwilligers met de volgende interesses en competenties:


Organisator voor de Open Monumentendag


Samen met een andere vrijwilliger neem je de organisatie van de Open Monumentendag voor je rekening in de gemeente Oldambt. Het behelst de volgende taken:


-          Een gevarieerd programma bedenken en uitvoeren voor de Open Monumentendag;


-          Dit in overleg met de andere vrijwilligers, directeur en deelnemers;


-          Bijeenkomsten plannen;


-          Het boekje en kaart samenstellen met de ontwerper;


-          Informatie plaatsen op de relevante websites;


-          Promotiemateriaal bestellen;


-          Persbericht schrijven;


-          De enquête up to date maken en rondsturen;


-          Deze gegevens verwerken in de evaluatie en rondsturen en op de website plaatsen.

  • Start datum: 01-11-2023
  • Aantal vrijwilligers gezocht: 1
  • Werktijden: Woensdag en/of donderdag
  • Locatie: Esbörgstraat 1, 9679 BS Scheemda.
  • Periode: Voor onbepaalde tijd.
  • Werksoorten: Evenementen en festivals, Kunst en cultuur.
  • Doelgroepen: Iedereen.
  • Activiteiten: Activiteitenbegeleiding, Computer, website, ICT, Culturele en creatieve activiteiten, PR, communicatie en media.
Cultuurhistorisch Centrum Oldambt logo

Cultuurhistorisch Centrum Oldambt

Samen met de bewoners en andere organisaties wil het Cultuurhistorisch Centrum Oldambt de verhalen achter het erfgoed van Oldambt levend houden, verrijken en verdiepen. En aanwenden als inspiratiebron voor cultuur en samenleving.

Een greep uit onze activiteiten:
- Wij beheren een aantal (beeld)archieven en archiefstukken die door particulieren of bedrijven aan ons zijn overgedragen. Tevens beheren wij een uitgebreide bibliotheek met publicaties over de geschiedenis van het Oldambt.
- Wij zijn aangesloten bij de Beeldbank Groningen. Wij verzamelen, digitaliseren en beheren hiervoor foto’s van het Oldambt. Inmiddels heeft het CHC ruim 7.000 foto’s beschikbaar gemaakt voor onderzoek en gebruik. De foto’s zijn online te bekijken op de beeldbank
- Wij organiseren lezingen welke gekoppeld zijn aan een tentoonstelling of in samenwerking gebeurt met andere organisaties.
- Wij organiseren ook tentoonstellingen rond een thema.
- Wij verzorgen de coordinatie voor het jaarlijks terugkerende Open Monumentendag in de gemeente Oldambt.

Het Cultuurhistorisch Centrum Oldambt is een onafhankelijke organisatie die wordt bestuurd door Stichting Geschiedschrijving Oldambt. Wij ontvangen van de gemeente Oldambt een subsidie voor professionele ondersteuning in de vorm van een directeur. Verder draait het Cultuurhistorisch Centrum Oldambt geheel op enthousiaste vrijwilligers.

Reageren

Heeft u interesse?

Bemiddel mij met de aanbieder!