Terug naar overzicht

Steun bij Taal en Huiswerk

De vrijwilligers van Steun bij Taal en Huiswerk ondersteunen kinderen in de basisschoolleeftijd bij taal en huiswerk door voor te lezen, taalspelletjes te doen of liedjes te zingen. Er wordt op die manier samen met de ouders spelenderwijs gewerkt aan verbetering van de taalontwikkeling.


Vind je het belangrijk dat kinderen met een taal- en leerachterstand geholpen worden en vind je het werken met kinderen leuk? Houd je ervan om gezinnen te ontmoeten met een niet-Nederlandse achtergrond? Dan zijn wij op zoek naar jou! De coördinator zorgt voor een goed match tussen jou als vrijwilliger en het kind/gezin. Eén keer per week ga je het kind bezoeken in hun thuissituatiie. Je krijgt training en tijdens je inzet kun je bij de coördinator terecht met je vragen. Eens in de zes à 7 weken is er een groepsbijeenkomst en ontmoet je alle vrijwilligers en worden ervaringen gedeeld of wordt er een thema besproken.   

  • Start datum: 09-06-2023
  • Aantal vrijwilligers gezocht: 2
  • Werktijden: zelf in te delen, tijdsinvestering plm 2 uur per week
  • Locatie: bij kind/gezin thuis
  • Periode: Voor onbepaalde tijd.
  • Werksoorten: Onderwijs en educatie.
  • Doelgroepen: Kinderen 4 tot 12 jaar.
Humanitas logo

Humanitas

Vrijwilligersorganisatie die ondersteuning biedt op meerdere leefgebieden

Reageren

Heeft u interesse?

Bemiddel mij met de aanbieder!